Dom har falt
Skrevet av
OTD
Publisert:
5/5/2014

Voldgiftsretten har avsagt dom i Maren-saken. Returkraft tapte på begge tvistepunkter. Vi har ikke hatt tid til å sette oss inn i dommen og premissene for den, og kan heller ikke på dette tidspunkt kommentere hvilke følger den kan eller vil få. Styret i Returkraft skal behandle saken i et ekstraordinært møte i kveld, og etter det vet vi mer. Les dommen her: Dom_Maren