Snarveier:
Om Returkraft

Dom har falt

Skrevet av:
OTD
Publisert:
5.5.2014

Voldgiftsretten har avsagt dom i Maren-saken. Returkraft tapte på begge tvistepunkter. Vi har ikke hatt tid til å sette oss inn i dommen og premissene for den, og kan heller ikke på dette tidspunkt kommentere hvilke følger den kan eller vil få. Styret i Returkraft skal behandle saken i et ekstraordinært møte i kveld, og etter det vet vi mer.