Snarveier:
Om Returkraft

Driftsrapport 2012

Skrevet av:
OTD
Publisert:
4.2.2013

Driftsrapporten for desember 2012 har ligget ute et par uker allerede, men for de som ikke har studert den ennå skal vi trekke fram noen nøkkeltall fra året som gikk:

For det første: 8262. Det er antall driftstimer vi oppnådde i 2012, og det er et meget bra resultat. Anlegget stod bare to ganger i fjor, og begge gangene stod det fordi vi selv valgt å stoppe for nødvendig vedlikehold. I 2011 var forholdet omvendt, særlig i første halvår: Da stoppet anlegget av seg selv, stadig vekk. 2012-resultatet forteller at vi nå har fått bukt med "barnesykdommene". 

Anlegget er designet for å gå minst 8000 timer pr år. Vi klarte det nesten i 2011 (første hele driftsår), med 7982 timer. Vi klarte det med god margin i 2012. Snittet for begge årene er 8122. 

For det andre: 46. Det er oppnådd energiutnyttelse i 2012. 46% er litt lavere enn budsjettert (47%), men mye bedre enn i 2011, som endte på 39%. Det betyr at vi er på rett vei, og at fjernvarmenettet er i stand til å ta imot stadig mer av den energien vi produserer. I 2012 opplevde vi også at fjernvarmeproduksjonen målt i GWh overgikk strømproduksjonen, med 82 GWH fjernvarme mot 79 GWH elektrisk kraft. 

Inntil videre måles energiutnyttelsen i % etter en formel utviklet av norske myndigheter. Svakheten med denne formelen er at vi i realiteten er prisgitt Vårherre: Får vi en lang og kald vinter blir energiutnyttelsen høy. Er vinteren mild blir den lav. Hvorvidt vi oppnår kravet på 50% ligger dermed i stor grad utenfor vår kontroll. Energiutnyttelses-prosenten sier heller ikke noe om hvor godt eller dårlig vi drifter forbrenningsanlegget. Derfor har EU kommet opp med en ny formel, som også vil bli gjort gjeldende i Norge. Denne formelen måler energieffektivitet, altså hvor godt et anlegg har utnyttet det brenselet man har fått inn. Etter denne formelen er vår energieffektivitet 77%. Kravet er 60%, og vi ligger allerede godt over. 

For det tredje: 0. Det er antall brudd på time-middelverdien i utslippstillatelsen for hele 2012. Tallet bekreftrer at også renseanlegget fungerer som det skal. Selv om man kan ha mange overskridelser av time-middelverdien uten å bryte utslippstillatelsen vil vi gjerne holde "nullen" her. Vi vil gjerne holde "nullen" med hensyn til halvtimes-middelverdien også, selv om det er mye vanskeligere. I 2012 hadde vi 9 halvtimes-perioder (av 16254 mulige) hvor utslippene gikk over grensen. Det er et veldig bra resultat, men vi arbeider for å få det enda bedre!