Forlik med Gjensidige i "ventilsaken"
Skrevet av
OTD
Publisert:
21/5/2012
Det er inngått forlik mellom Returkraft og Gjensidige i tvisten om forsikringsoppgjøret etter ventilhavariet på Langemyr i juli 2010.

Partene har både vært uenige om forsikringsavtalens innhold og om størrelsen på eventuelle erstatningsbeløp og egenandeler. 

Saken ble behandlet av Kristiansand tingrett i fjor høst. Der tapte Gjensidige på alle punkter. Returkraft ble i tillegg tilkjent nesten en kvart million i saksomkostninger. 

Gjensidige anket dommen til lagmannsretten, der den skulle vært behandlet i midten av juni 2012. 

Parallelt med forberedelsene til en ny rettsrunde har det imidlertid vært ført samtaler mellom partene. Disse har nå resultert i at Gjensidige utbetaler en sum stor kroner 20 millioner til dekning av Returkrafts krav i saken. 

Administrerende direktør ved Returkraft, Odd Terje Døvik, er fornøyd med forliket. ”Tatt i betraktning at en ny runde i retten ville medført både kostnader og prosessrisiko synes jeg Returkraft har grunn til å være tilfreds med dette oppgjøret”, sier Døvik.