Snarveier:
Om Returkraft

Fra søppel til strøm

Skrevet av:
BW
Publisert:
25.11.2013

Fra søppel til strøm
8a ved Torridal skole

Våren 2013 satt klasse 8a ved Torridal skole og tegnet et 4 meter langt bilde som skulle dekorere en av veggene i prosesshallen. Bildet var illustrert av Sprayboks AS og Torridal skole tok utfordringen med å videreutvikle illustrasjonen. Elevene tok i bruk sine matematikkunnskaper. De delte inn illustrasjonen i 24 like store deler og forstørret det opp slik at det passet veggen. I dag kom klassen for å se kunstverket innstallert, og vi feiret med pølser og konkurranse. Bildet vil bli brukt som en del av omvisningen for de nesten 3000 som besøker oss i året. Vi takker Sprayboks AS og Torridal skole for et godt samarbeid!