Godt nyttår!
Skrevet av
BW
Publisert:
2/1/2012
Skolebesøk

Vi har lagt bak oss et spennende år. Vi kan med glede se at vi har klart å oppnå 7982 driftstimer og ikke minst blitt det første energigjenvinningsanlegget som har oppnådd en OHSAS 18801-sertifisering. Les mer her. Skolestua vår har blitt flittig brukt av barn og unge. Bedrifter, lag, foreninger og andre interesserte har kommet på besøk på dag og kveld, og dette ønsker vi å fortsette med. 

Tre dager i uka kan skoleklasser komme på besøk og et par kvelder i måneden kan andre interesserte melde seg på omvisninger. Bruk vår besøksportal og meld deg på. For spesialtilpasset opplegg, må det tas direkte kontakt. 

Vi ønsker i det nye året at vi kan være en ressurs på Agder,  som kan inspirere til å tenke miljø og få mer kunnskap om avfallshåndtering og energigjenvinning. Vi håper derfor at mange vil finne veien hit fra hele Agder til Returkraft i 2012. 

Vi ønsker alle et godt miljøvennlig år og velkommen til oss!