Snarveier:
Om Returkraft

Høstens vakreste eventyr er i gang!

Skrevet av:
OTD
Publisert:
9.9.2013

Søndag kveld (8.september) begynte nedkjøringen av anlegget for å gjøre klart til det som for oss er høstens vakreste eventyr: Vedlikeholdsstansen. I løpet av de neste to ukene skal hele anlegget gjennomgåes, og gjøres klart for et nytt driftsår. I tillegg til våre egne folk har vi et 60-talls spesialister fra inn- og utland til å hjelpe oss med ulike arbeidsoppgaver. Mye av dette har vært planlagt i lang tid, men det er likevel en del spenning forbundet med en slik stans. For hvem vet hva som skjuler seg bak luker som vanligvis er stengt eller i krinkelkroker som ikke har vært inspisert siden forrige gang?? Pr mandag morgen (9.9.) konstaterer vi at det var noe mer askeavleiring inni ovnen enn forrige gang. Det har vi brukt litt mer tid enn beregnet på å fjerne, og derfor er vi nå noen timer etter skjema. Det bekymrer vi oss ikke over, for mye kan og vil jevne seg ut over tid. Det er selvsagt viktig å bli ferdig i tide, men det er enda viktigere at vi får gjort alt vi skal uten at noen kommer til skade underveis. Derfor tar vi den tiden som trengs for å sikre arbeidsplassen, selv om kan koste litt ekstra. Budsjettet for årets vedlikeholdsstans er på 11,5 millioner. Det er mye penger for en "service", men det er det det koster å holde liv i et prosessanlegg til 8-900 millioner kroner.

PS: Mens anlegget står opprettholder vi avfallsmottaket. For å hindre at lukten fra bunkeren sprer seg til omgivelsene kjører vi kullfilteranlegget for fullt