Kvart million tonn!!
Skrevet av
OTD
Publisert:
4/5/2012
Denne uka brant vi tonn nr 250 000 på Langemyr.

Det betyr at vi har spart miljøet for de negative konsekvensene av å spa ned en kvart million tonn restavfall! 

Med få unntak har vi gjort dette uten å belaste omgivelsene med lukt eller støy (forrige registrerte luktklage var i august 2010), og med utslipp som ligger tildels betydelig under grenseverdiene. Det skulle ellers bare mangle, tatt i betraktning at anlegget har kostet innbyggerne på Agder 1,5 milliarder kroner. Med så store investeringer er det ekstra hyggelig å kunne melde at ting går som de skal! 

De siste 365 dagene har anlegget gått til sammen 8225 timer. Det er 225 timer mer enn "designtallet" på 8000, og er forhåpentligvis en bekreftelse på at anlegget både er godt skrudd sammen og at vi har gjort mye riktig når vi har driftet det.