Snarveier:
Om Returkraft

Middelmådig drift?

Skrevet av:
OTD
Publisert:
26.1.2014

Fædrelandsvennes omtale av den såkalte "Maren-saken" førte til stor aktivitet i kommentarfeltet. En av "toppkommentatorene" hevdet blant annet at det måtte være en "en drømmesituasjon å investere i et slikt gigantanlegg og så drive dette på middelmådig måte men allikevel kunne sende regningen videre til andre".

Vi har ikke tid til å kommentere alt som blir sagt på kommentarplass i avisenes debattspalter, men akkurat denne er for god til å bli stående uimotsagt: Som det vil framgå av våre driftsrapporter er det nemlig ingenting i veien med driften på Returkraft. Anlegget kan vise til resultater som ligger langt over både det man la til grunn da investeringsbeslutningen ble tatt i 2007, og de garantier leverandørene stilte i forbindelse med kontraktsinngåelsene. Det gjelder både driftsstabilitet, energiproduksjon og utslipp. Vi kan også dokumentere at våre driftskostnader er lavere pr tonn avfall enn man så for seg i 2007.

Det som derimot ingen så for seg i 2007 er finanskrisen. Finanskrisen snudde opp-ned på det meste, også på avfallsmarkedet. Derfor har Returkraft i dag - i likhet med alle norske forbrenningsanlegg - et inntektsproblem. Dessverre har ikke rammevilkårene for vår virksomhet blitt justert for å fange opp denne nye virkeligheten, men det er noe vi arbeider aktivt for å endre. I mellomtiden vil Returkrafts økonomi stå under press, og dette er dessverre et press som til sist gir seg utslag i økede renovasjonsgebyrer.

Noen vil selvsagt hevde at anlegget aldri skulle vært bygd, eller at det offentlige skulle holde seg langt borte fra alt som heter avfallsbehandling, men det er en helt annen diskusjon som hører hjemme helt andre steder.

En liten sak til sist: Vi ser at mange blir engasjerte av Returkraft og det som skjer her hos oss. Vi minner derfor om at dørene våre er åpne for publikum og at vi gjerne tar imot besøk fra deg som vil diskutere drift eller andre forhold knyttet til virksomheten vår!