Snarveier:
Om Returkraft

Om Grimstad kommunes garantibekymringer

Skrevet av:
OTD
Publisert:
4.2.2013

Spørsmålet om Grimstad kommune vil ta sin del av garantiansvaret for Returkrafts lån har skapt mye røre, noe ikke minst Agderposten og Grimstad Adressetidende har sørget for å dokumentere.

Så langt har vi fra vår side ikke engasjert oss i debatten, men i dag ble simpelthen fristelsen for stor. 

I følge Grimstad Adressetidene skal nemlig FrP-politikeren Terje Stalleland ha uttalt at kommunen ikke bør tiltre garantien, fordi "det er stor sannsynlighet for at den vil slå inn". 

Dette må bero på en misforståelse. 

For at garantiene skal slå inn må Returkraft misligholde sine lån, det vil si: Komme i en situasjon der man ikke kan betjene renter og avdrag. I prinsippet er det mulig å tenke seg en slik situasjon; i praksis vil det ikke kunne skje. 

Returkrafts eksistens og betalingsevne er nemlig sikret gjennom en annen type garanti: Selvkost. Gjennom sine respektive renovasjonsselskaper har 230 000 innbyggere på Agder (innbyggerne i Grimstad inkludert) besluttet å levere sitt restavfall til Returkraft i 20 år, og betale det det koster for tjenesten. Returkraft skal ikke profitere på dette, men utføre tjenesten til selvkost. Litt folkelig sagt må innbyggerne på Agder betale det det koster å holde Returkraft i live, herunder det det koster for Returkraft å betjene sine lån. 

Derfor er det svært usannsynlig at de kommunale lånegarantiene noengang vil slå inn. Da måtte i så fall Agder først bli fullstendig avfolket, og det er nok en mulighet vi rolig kan se bort fra. De kommunale lånegarantiene gjør imidlertid at Returkraft får noe bedre lånevilkår (les: lavere rente) enn vi ellers ville gjort.  Det er litt vanskelig å estimere, men vi snakker kanhende om en besparelse på 14-15 millioner kroner pr år. Det er sparte penger for Returkraft, og følgelig en kostnad som vi ikke trenger å videreføre til de før nevnte innbyggerne (Grimstads innbyggere inkludert). Nå er ikke besparelsen ren netto, for garantikommunene får tilsammen ca 2,5 millioner kroner i provisjon for sine garantier. Det er en provisjonsinntekt som innbyggerne i Grimstad ikke får del i, men som både Arendal, Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla nyter godt av. 

Grimstads innbyggere nyter med andre ord godt av at Returkraft sparer 12-13 millioner i renteutgifter pr år, fordi andre kommuner har stilt garantier. Men det perspektivet er dessverre forsvunnet i debatten.