Snarveier:
Om Returkraft

Sundtoft ny Miljøvernminister

Skrevet av:
OTD
Publisert:
16.10.2013

‍Tine Sundtoft er ny klima- og miljøvernminister (Foto: Anne Elisabeth Scheen/Miljøverndepartementet)

Det er ikke uten interesse for Returkraft hvem som bestyrer Miljøverndepartemetet (MD), for MD er den viktigste premissgiver for vår virksomhet - og avfallssektoren forøvrig. MD legger føringer for rammebetingelser, lover og forskrifter, og har instruksjonsmyndighet overfor Miljødirektoratet (ex KLIF, ex SFT), som sammen med Fylkesmannen er det offentlige organ vi har mest med å gjøre. I nærmeste framtid skal MD blant annet sluttføre arbeidet med ny selvkostveileder for avfallsområdet, en sak som er av stor betydning for Returkraft. 

Det knytter seg høye forventninger til den blå regjeringen. Allerede i forrige uke ble likevel Erna og Siv kritisert fordi regjerningsplattformen ikke løftet fram miljøsaken så sterkt som enkelte ønsket. Og i dagens aviser leser vi at Bellona-leder Fredric Hauge varsler full krig fra dag én, fordi vi ikke har noen tid å miste i kampen for miljøet. 

For vår del vil vi heller benytte anledningen til å gratulere Tine Sundtoft med utnevnelsen, og ønske henne all mulig lykke til!! Og samtidig fremme et lite håp om at vi nå kanskje kan få den Stortingsmeldingen om avfall som de rød-grønne snakket om, men aldri klarte å få til?? 

Til opplysning: Tine Sundtoft bor i Lillesand. Avfallet fra hennes husholdning hentes av Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap (LiBiR), en av Retukrafts eiere. Restavfallet fra LiBiR brennes av oss.