Snarveier:
Om Returkraft

Velkommen inn!

Skrevet av:
BW
Publisert:
25.1.2013

Første måned i nytt år er snart over. Vi har begynt på veien mot nye mål for 2013.

I 2012 var det 2800 personer på besøk. Flesteparten var skoleelever, men også bedrifter, foreninger og familier fant veien. Det er gledelig å se at det er en stor interesse for anlegget. ”For et stilig bygg!”, får vi høre av dem som kommer på besøk og det kan vi i grunnen si oss enig i. Men ikke er det bare stilig. Det kan være ganske lærerikt å komme på innsiden også og det er en målsetting at det skal være. 

Vi håper at enda flere finner veien hit til Langemyr og vi kan tilby et variert opplegg for ulike grupper. 

Returkraftskolen, som er for skoleelever er nivådifferensiert ut i fra alder og læreplan. Vi har egne opplegg for barnehage, mellomtrinnet, ungdomstrinnet og VG1. Men de faste oppleggene passer ikke for alle, og derfor har vi også sagt at vi tilpasser omvisning og undervisning  etter behov og interesser. Vi har kompetanse på mange felt og vi deler den gjerne.  Men av og til ønsker vi også hjelp til å utvikle spennende opplegg. 

Gjennom Lektor 2 har vi fått til et samarbeid med Professor Maria Luiza Cestari på UiA og Stuenes skole i Arendal om å utvikle et spennende prosjekt innenfor matematikk. Vi leser hvor viktig det er å få opp matematikkunnskapen til barn og unge, både med tanke på ingeniørbehovet men også for å redusere dropouts i skolen. Vi tror at samarbeid mellom skole og bedrift kan motivere ved å relatere oppgaver til praktiske øvelser. 

Målet for 2013 må være å få et enda tettere samarbeid med skolene, utvikle enda bedre faglige opplegg som kan inspirere og stimulere til læring. Et annet mål er flere til å komme og se hva vi driver med har på anlegget. Vi har f.eks omvisning en søndag i måneden for interesserte. 

Ta kontakt om du skulle være interessert i å besøke Returkraftskolen eller se anlegget. Du er hjertelig velkommen!