Snarveier:
Om Returkraft

25000 timer!

Skrevet av:
OTD
Publisert:
30.7.2013

Natt til søndag 28.juli passerte Returkraft-anlegget nok en milepæl: Da hadde anlegget gått i 25 000 timer siden oppstarten 14.mai 2010.

I løpet av disse 25 000 timene har vi brent drøyt 400 000 tonn avfall og hentet ut mer enn 1 TWh energi, hvorav 240 GWh har kommet i form av elektrisk kraft (240 GWh tilsvarer årsforbruket til 12 000 eneboliger). Resten av energien har vi tatt ut i form av varmt vann, som har bidratt til at andelen fornybar energi i Kristiansands fjernvarmenett er på nesten 100%. 

Samtidig har vi spart miljøet for alle de negative virkningene det ville hatt om disse 400 000 tonnene skulle vært lagt på fyllinga, slik vi gjorde det før i tiden. 

Det er mange som har ment mye om Returkraft-prosjektet, både hva størrelse og kostnader angår. Den debatten vil sikkert fortsette. Vi for vår del vil derimot sende en gratulasjon til dem som var med og bidrog til at anlegget ble bygd, og til innbyggerne på Agder - som i mange ti-år framover kan glede seg over å ha et topp moderne anlegg for miljøriktig avfallshåndtering. 

Og på Langemyr skal vi selvsagt feire det runde tallet med bløtkake!