7982
Skrevet av
OTD
Publisert:
2/1/2012

Overgangen til 2012 markerte også at Returkraft har gjennomført sitt første, hele driftsår. Opptellingen viser at vi klarte 7982 driftstimer, noe vi er meget godt fornøyd med. Vi hadde riktignok budsjettert med 8000 timer, som er det anlegget er designet for, selv om noen av oss syntes det var i overkant optimistisk allerede det første året. Det ville imidlertid ikke våre dyktige driftsfolk høre snakk om, og derfor siktet vi oss inn på 8000 fra første dag. At vi ved årets slutt bare mangler 18 timer er intet mindre enn imponerende. 

Bløtkake er selvsagt bestilt! 

PS 1: Budsjettet for 2012 er fremdeles på 8000, for det er uansett et veldig høyt tall som krever at man gjør det meste riktig hele tiden 

PS 2: Et år har 8760 timer. Det betyr at vi (i likhet med mye annen prosessindustri) tar høyde for å stå i inntil 760 timer pr år, hvorav ca halvparten tas ut i forbindelse med den 2 uker lange vedlikeholdsrevisjonen i september