Algebra på Langemyr
Skrevet av
BW
Publisert:
25/1/2012

Det har vært noen overskrifter i det siste om mangelen på ingeniører. På Agderkonferansen i går kunne vi med stolthet høre hvordan sørlandet markerer seg nasjonalt og internasjonalt. Men det er likevel mye vi må være bevisst, bl.a. behovet for kompetanseutvikling og nødvendigheten av å få opp interessen for naturfag i skolene. Hos oss står algebra for tur.

Maria Luiza Cestari

Vi har flere spennende prosjekt gående på Returkraft, men det ene som jeg har lyst til å løfte fram i dette innlegget er samarbeidet med Lektor2 og UiA. Lektor2-ordningen er forankret i den nasjonale satsingen på realfag og innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet blir knyttet til undervisning der hvor skolen/faglæreren ser behov for og nytte av å få tilført kompetanse. Målet med ordningen er primært å gi elevene økt læringsutbytte i realfagene, stimulere elevenes interesse for realfag og å gi dem en økt forståelse for bruken av fagene i arbeidslivet. Ordningen skal bidra til økt rekruttering til realfag og utvikle relasjonene mellom skole og arbeidsliv. Maria Luiza Cestari, professor ved institutt for matematiske fag ved UiA ser betydningen av samarbeid med industrien for å motivere barn og unge til å løse algebra. Mange sliter med algebra og det kan være vanskelig for barn og unge å motivere seg til å løse teoretiske problemstillinger. Derfor tar Maria Luiza Cestari med seg elever ut i industrien sammen med sine studenter.

Jahn Olaf Olsen

Forrige uke kom masterstudenter fra UiA til oss og fikk en innføring i prosessen på Langemyr. I neste runde skal de i samarbeid med vår driftssjef, Jahn Olaf Olsen lage spennende algebraoppgaver til 9.trinn på Stuenes skole som kommer på besøk til oss i mars. Dette er en vinn-vinn situasjon for skole, universitet og industri.