Snarveier:
Om Returkraft

Derfor bør vi brenne vårt eget restavfall

Skrevet av:
BW
Publisert:
11.3.2014

I en årrekke har norske forbrenningsanlegg måtte slite med det såkalte svenskesuget. Det har handlet om penger og miljø. Før 2009, da det fremdeles var lov å legge restavfall på fyllinga, var det bedre for miljøet at avfllet heller ble forbrent i Sverige. Slik er det ikke lenger. Nå handler det om penger. Vi setter spørsmålstegn ved om Norge vil ta den den kostnaden det har å sende avfallet til Sverige, både når det gjelder klima og økonomi.

Energiutnyttelse av restavfall i Norge sparer klimaet for store CO2-utslipp sammenlignet med om det samme avfallet behandles i Sverige, viser en rapport Avfall Norge publiserer i dag. Thema Consulting Group har laget en rapport som ble lagt fram for ordføreren og andre representanter fra kommuner som helt eller delvis eier forbrenningsanlegg.

Rapporten forteller oss at det vil gi en større miljøgevinst å forbrenne restavfallet i Norge framfor å sende det til Sverige. Det vil faktisk gi en dobbel klimaeffekt. Energien i restavfallet blir brukt til å produsere strøm og fjernvarme. I Sverige erstatter denne energien fornybare fjernvarmekilder, mens i Norge erstatter energien fossil energibruk. I tillegg  kommer reduserte CO2-utslipp ved mindre tungtransport. 

– Spillvarmen fra nødvendig forbrenning av restavfall er en svært viktig energikilde for fjernvarmen i Norge. Sammen med satsing på andre fornybare energikilder de siste årene bidrar avfallsvarmen til at fjernvarmen i Norge aldri har vært grønnere enn nå, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

Et annet aspekt som er viktig og som påvirker det som den siste tiden har vært stor fokus på i avisene på Agder, nemlig økonomien som bl.a. husholdningene på Agder blir berørt av. Å sende avfallet til Sverige gir en redusert lønnsomhet i norske forbrenningsanlegg som følge av lave priser på konkurranseutsattavfall. 

Rapporten er å finne på Avfall Norge sin hjemmeside. Les den og se om ikke du er enig med oss i at Norge bør håndtere sitt eget restavfall. Da kan Sverige hente brensel fra land som deponerer avfallet. Det vil gi grønne klimatall og helt andre tall i de norske forbrenningsanleggene sine regnskapsbøker.