Snarveier:
Om Returkraft

Driftsrapport 2013

Skrevet av:
OTD
Publisert:
26.1.2014

Driftsrapporten for desember 2013 (og dermed årsrapporten for 2013) har allerede ligget ute noen dager, men for de som ikke har studert den ennå skal vi trekke fram noen nøkkeltall fra året som gikk:

For det første: 8316. Dette er et tall vi allerede har kommentert, og som altså er antall driftstimer vi oppnådde i 2013. 8316 timer av 8760 mulige er intet mindre enn fantastisk, og er ny rekord for oss. Jeg er villig til å vedde ei bløtkake fra Liebermann på at det ikke bare er ny "pers", men at det også er ny Europa-rekord!

Anlegget er designet for å gå minst 8000 timer pr år. Vi klarte det nesten i 2011 (første hele driftsår), med 7982 timer. Vi klarte det med god margin i 2012 (8262). Og gjenok bedriften i 2013. Gjennomsnitt for de tre første hele driftsårene er etter dette 8186 timer.

For det andre: 49. Det er oppnådd energiutnyttelse i 2013. 49% er bedre enn budsjettert (46%), men er fortsatt et lite prosent-poeng under konsesjonskravet på 50%. 2013 er også det første av de tre årene der konsesjonen krever at vi i snitt må ligge over 50% energiutnyttelse, og i så måte hadde det vært kjekt og passert 50% allerede i 2013. Men vi er på god vei, og er ikke bekymret for at vi ikke skal klare kravet for perioden 2013-2015 sett under ett. Det henger selvsagt sammen med at fjernvarmenettet er i stand til å ta imot stadig mer av den energien vi produserer. I 2013 økte fjernvarmeuttaket med 14%, og er nå oppe i nesten 94 GWh.

Inntil videre måles energiutnyttelsen i % etter en formel utviklet av norske myndigheter. Svakheten med denne formelen er at vi i realiteten er prisgitt Vårherre: Får vi en lang og kald vinter blir energiutnyttelsen høy. Er vinteren mild blir den lav. Hvorvidt vi oppnår kravet på 50% ligger dermed i stor grad utenfor vår kontroll. Sammenligner vi desember 2012 (som var veldig kald) med desember 2013 (som var tilsvarende mild) ser vi forskjellen tydelig: I desember 2012 var vår energiutnyttelse 71%; i desember 2013 var den bare 54%. Energiutnyttelses-prosenten sier følgelig ikke noe om hvor godt eller dårlig vi drifter forbrenningsanlegget. Derfor har EU kommet opp med en ny formel, som vi forventer også vil bli gjort gjeldende i Norge. Denne formelen måler energieffektivitet, og hensyntar i større grad hvor godt et anlegg har utnyttet det brenselet man har fått inn. Etter denne formelen er vår energieffektivitet 81%. Kravet er 60%, og vi ligger allerede godt over.

For det tredje: 0. Det er antall brudd på time-middelverdien i utslippstillatelsen for hele 2013. Tallet bekrefter at også renseanlegget fungerer som det skal. Selv om man kan ha mange overskridelser av time-middelverdien uten å bryte utslippstillatelsen vil vi gjerne holde “nullen” her. Vi vil gjerne holde “nullen” med hensyn til halvtimes-middelverdien også, selv om det er mye vanskeligere. I 2013 hadde vi 17 halvtimes-perioder hvor utslippene gikk over grensen.

Noen andre tall til slutt: Totalt sykefravær i 2013 endte på 2,22%. Vi hadde ingen skader med fravær, og opprettholder den gode statistikken også her. Og vi hadde besøk av tilsamen 2863 personer på anlegget, hvorav 1916 var skolebarn/-elever/-studenter i alle aldre.