Snarveier:
Om Returkraft

ESA lukker eneretts-saken

Skrevet av:
OTD
Publisert:
21.11.2012

EFTAs overvåkingsorgan ESA har lukket klagesaken som NHO-forbundet Norsk Industri hadde fremmet på vegne av sine medlemmer i avfallssektoren. Klagen handlet om hvorvidt enerettstildelingene som ble foretatt i 2007 er i strid med EØS-avtalen. 

Saken har tidligere blitt behandlet av KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og ble også der avvist. Det skjedde i 2008. Men Norsk Industri ville ikke gi seg, og gikk til ESA med saken i 2010. Nå tyder kommentarene fra Norsk Industri på at de tar ESAs avgjørelse til etteretning, noe som i så fall innebærer at vi er ferdige med saken. 

Fra Returkrafts side har vi aldri vært i tvil om at enerettstildelingene stod på solid juridisk grunn. Det ble bekreftet av KOFA i 2008. Det ble bekreftet av Miljøverndepartementet i deres svar til ESA tidligere i år. Og det er altså nå bekreftet av ESA selv. Dermed slipper vi å bruke mer krefter på dette spørsmålet, som også skapte betydelig hodebry for kommunerevisjonen i deres selskapskontroll av Returkraft i 2011.   

Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner

FAKTA: Hva er "enerettstildeling"? 

Enerettstildeling innebærer at renovasjonsselskapene som eier Returkraft har tildelt oss enerett på behandling av restavfall uten å gå veien om offentlige anbud. Dette er en myndighet renovasjonsselskapene på sin side har fått delegert fra sine respektive eierkommuner. Kommunene har en lovpålagt plikt til å samle inn og håndtere avfallet fra husholdningene.  Av denne PLIKTEN følger en tilsvarende RETT til å gjøre som de vil med dette avfallet. I vårt tilfelle har man valgt å behandle restavfallet selv, i et 100% offentlig eid anlegg, og da er det ikke påkrevd med noen anbudsrunde. Det er dette resonemmentet som nå er godkjent helt til topps i EØS-systemet.