Snarveier:
Om Returkraft

Formidlingsseminar 19.august 2013

Skrevet av:
BW
Publisert:
1.7.2013

Seminar2013

19.august ønsker vi formidlere på tvers av ulike arenaer velkommen til seminar for å få inspirasjon, gode ideer og en god start på et nytt semester. Vi har fått laget et spennende program som vi tror mange kan ha gleden av å være med på. Noe av motivasjonen for å arrangere et slikt seminar, er skape et miljø for formidlere her på Sørlandet hvor vi kan spille hverandre gode. Om en arbeider med formidling i det offentlige, næringslivet, innenfor kunst og kultur, så er det noe felles. Dette seminaret retter seg mot formidlere som tar i mot skoleklasser eller andre grupper for å gi dem ny kunnskap. 

Seminaret finner sted på Returkraft 19.august 2013 kl. 09.00-15.00. 

Du kan melde det på til Birgitte Wergeland, bw@returkraft.no innen 10.august. Seminaret koster kr.300.

Program: Formidlingsseminar2013