Gjensidige tapte i tingretten - og anker
Skrevet av
OTD
Publisert:
30/11/2011

Gjensidige Forsikring har ikke uventet anket dommen fra Kristiansand tingrett, hvor de ble dømt til å dekke Returkrafts avbruddstap i forbindelse med ventilhavariet i fjor sommer. Gjensidige tapte på absolutt alle punkter, og ble i tillegg idømt nesten en kvart million i saksomkostninger.

Det er selvsagt svært tilfredsstillende at tingretten la Returkrafts oppfatning av saken til grunn for sin vurdering. Gjensidiges anke endrer heller ikke vår oppfatning av ansvarsforholdene. Det hadde selvsagt vært ønskelig med en utenomrettslig løsning, men det ville krevd en noe større forliksvilje fra Gjensidiges side enn de så langt har lagt for dagen.

Returkrafts samlede krav etter havariet er på nærmere 30 millioner. Saken kommer ventelig opp for lagmannsretten på ettersommeren neste år.

Les dommen her

Les anken her