Kongsgård skolesenter
Skrevet av
BW
Publisert:
28/10/2011

Vi har hatt opptil flere besøk fra Kongsgård skolesenter. Det har vært aktive og interesserte elevgrupper med ulike erfaringer med måter å håndtere avfall på. 

Kildesortering er ikke alltid bare enkelt. Innenfor Norges grenser varierer systemene for kildesortere fra kommune til kommune. Det kan derfor være lurt å sjekke sortere.no hva som skal kastes hvor. Beveger vi oss rundt i Europa, ser vi at måtene avfallet blir håndtert på, varierer enormt. På den ene siden av skalaen står Tyskland som gjenvinner alt avfallet. I den andre enden har vi land som deponerer alt avfallet. Etter Norges forbud mot deponering i 2009, økes gjenvinningsprosenten. 

Etter samtaler med mange besøkende, skoleklasser, bedrifter og lag/foreninger, ser vi at det fortsatt er en vei å gå i opplæring av kildesortering. Vi på Returkraft synes det er trist å se at mye av det avfallet som går i ovnen hos oss, kunne blitt gjenvunnet på andre måter. Her har alle et ansvar. Derfor ønsker vi alle velkommen til oss, for å få litt mer kunnskap om avfallshåndtering og energigjenvinning. Vi er glad for at Kongsgård skolesenter kommer for å lære mer hos oss! 

Vi ønsker Kongsgård skolesenter lykke til med miljøuken deres!