Snarveier:
Om Returkraft

Ny avfallsforskrift: Knefall for ESA

Skrevet av:
OTD
Publisert:
9.9.2014

Norske myndigheter har vedtatt en forskrift om beregning av avfallsgebyr som vil få dramatiske konsekvenser for hele bransjen. Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft skylder på ESA, selv om den norske forskriften går mye lenger enn ESA krever. De miljømessige konsekvensene av forskriften, som Miljødirektoratet overlot til departementet å vurdere, har departementet overhodet ikke vurdert. Miljøminister Sundtoft oppfordrer i realiteten kommuner og renovasjonsselskaper til å utnytte handlingsrommet i EU-retten. Selv er hun og departementet for feige til å gjøre det. Forskriften vil drepe all fremtidig offentlig investeringslyst på avfallsområdet, og stiller allerede foretatte miljøinvesteringer under ytterligere press.

Les også Avfall Norges sak, Avfallsgebyr til besvær.