Snarveier:
Om Returkraft

Ny teknologi på plass!

Skrevet av:
OTD
Publisert:
28.11.2013

De siste ukene har spesialister fra inn-og utland vært travelt opptatt med å installere Returkrafts tre Craft-maskiner. Maskinene er levert av Viking Heat Engines (VHE), og bruker spillvarme fra forbrenningsanlegget til å lage elektrisk kraft. Dermed øker både inntektene og energiutnyttelsen, samtidig som vi er med på et spennende industriutviklingsprosjekt.

Prosjektet er også støttet av Enova. I den anledning fikk vi onsdag 27.november besøk av en stor delegasjon fra Enova og deres oppdragsgivere i Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet. De besøkende fikk høre om både Returkraft og VHE, de fikk en omvisning på anlegget og fikk selvsagt anledning til å ta Craft-maskinene i nærmere øyesyn. Media var også tilstede, og dette er hva NRK fikk ut av besøket.