OHSAS 18001-sertifisering
Skrevet av
OTD
Publisert:
22/12/2011
Returkrafts ledelsesystem er pr 22.12.2011 sertifisert i henhold til OHSAS 18801-standarden for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Returkraft er det første energigjenvinningsanlegg i Norge som oppnår denne anerkjennelsen OHSAS 18001 gir retningslinjer for et ledelsessystem basert på:

  • En politikk for sikkert arbeidsmiljø tilpasset bedriften
  • Identifisering av risiko og lovfestede krav til sikkert arbeidsmiljø
  • Mål, planer og programmer som sikrer løpende forbedringer
  • En aktiv bedriftsledelse som kontrollerer arbeidsmiljøet på arbeidsplassen
  • Overvåking av systemets prestasjoner når det gjelder helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Løpende gjennomganger, evalueringer og forbedringer av systemet

At Returkraft nå er sertifisert betyr ikke at vi på noen måte er ferdige med vårt arbeidsmiljø-arbeid. Sertifiseringen er bare en formell stadfestelse på at vi har "sysakene" i orden, men er slett ingen sovepute verken for ledelsen eller ansatte forøvrig. Sertifseringen forutsetter derimot et kontinuering forbedringsarbeid, slik at både ledelsessystemer og arbeidsmiljø er i utvikling. 

Returkraft har som mål å oppnå sertifisering iht ISO 9001 (kvalitet) og 14001 (ytre miljø) i løpet av 2012.